Vitajte

PR Slovakia s.r.o., ADOS Schneider - agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti je neštátne zdravotnícke zariadenie poskytujúce komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť kvalifikovanými sestrami s praxou v domácom prostredí.

čítaj viac

Návštevné hodiny

Pondelok až piatok od 7:00 do 15:30 hod.
v dňoch pracovného pokoja podľa indikácie lekára.


čítaj viac