Cenník

Doprava k pacientovi motorovým vozidlom

Vzdialenosť Cena cesty 


Do 10 km 1 cesta 2 €
Do 15 km 1 cesta 3 €
Do 20 km 1 cesta 4 €

Cestovné náklady 10 €/mesačne

Zoznam a cena za jednorazové výkony indikované lekárom

Jednorazový odber krvi 5 €
Jednorazové podanie injekčnej terapie 4 € (pracovný deň)
5 € (v čase pracovného pokoja)
Jednorazové zavedenie permanentného katétra u ženy
7 € (pracovný deň)
8 € (v čase pracovného pokoja)


ADOS Schneider