Cenník

Zoznam a cena za jednorazové výkony indikované lekárom

Služba Cena
Odborný nácvik pri ošetrovaní chorého
v pracovný deň /cestovné náklady nie
sú zahrnuté/
10 €
Ošetrovateľská hygiena v pracovný deň
/cestovné náklady nie sú zahrnuté/
20 €
Odmeranie, TK, P, TT, a saturácie kyslíka
v krvi v pracovný deň /cestovné náklady
nie sú zahrnuté/
10 €
Ošetrovateľská starostlivosť zameraná
na prevenciu dekubitov v pracovný deň
/cestovné náklady nie sú zahrnuté/
15 €
Kontrola glykémie Glukomerom v
pracovný deň /cestovné náklady nie
sú zahrnuté/
10 €
Jednorazový odber krvi (potrebný
výmenný lístok od lekára) /cestovné
náklady nie sú zahrnuté/
10 €
Jednorazové podanie injekčnej terapie
v pracovný deň (potrebný výmenný
lístok od lekára s ordináciou) /cestovné
náklady nie sú zahrnuté/
10 €
Jednorazové zavedenie permanentného
katétra u ženy v pracovný deň (potrebný
výmenný lístok od lekára) /cestovné
náklady nie sú zahrnuté/
25 €

Doprava k pacientovi motorovým vozidlom

Vzdialenosť Cena cesty
Cestovné náklady
pre pacientov
so zmluvným
poistením
poskytovateľa
/do 8 km/
20 € / mesačný paušálny
poplatok pacienta
Cestovné náklady
/nad 8 km/
2 €/km
tam aj späť
2 € /km
© 2024 Všetky práva vyhradené pre Schneider ADOS
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.