Cenník

Doprava k pacientovi motorovým vozidlom

Vzdialenosť Cena cesty 


Cestovné náklady pre pacientov

so zmluvným poistením poskytovateľa /do 8 km/

10 €

mesačný paušálny poplatok pacienta

Cestovné náklady / nad 8 km/

0,50 €/km

tam aj späť 0,50 € /km

Zoznam a cena za jednorazové výkony indikované lekárom

Jednorazový odber krvi 6 €
Jednorazové podanie injekčnej terapie

5 € (pracovný deň)

8 € (v čase pracovného pokoja)           

Jednorazové zavedenie permanentného katétra u ženy

8 € (pracovný deň)

10 € (v čase pracovného pokoja)

Aplikácia elektro stimulačných prístrojov / TENS, BIOPTRON/ 1,00 € (pri jednom použití)

ADOS Schneider