Cenník

Zoznam a cena za jednorazové výkony indikované lekárom

Služba Cena
Jednorazový odber krvi 6 €
Jednorazové podanie
injekčnej terapie
5 € (pracovný deň)

8 € (v čase pracovného
pokoja)
Jednorazové zavedenie
permanentného katétra
u ženy
8 € (pracovný deň)

10 € (v čase pracovného
pokoja)
Aplikácia elektro stimulačných
prístrojov
/ TENS, BIOPTRON/
1,00 € (pri jednom
použití)

Doprava k pacientovi motorovým vozidlom

Vzdialenosť Cena cesty
Cestovné náklady
pre pacientov
so zmluvným
poistením
poskytovateľa
/do 8 km/
10 € / mesačný paušálny
poplatok pacienta
Cestovné náklady
/ nad 8 km/
0,50 €/km
tam aj späť
0,50 € /km
© 2022 Všetky práva vyhradené pre Schneider ADOS
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.