Podanie injekčnej terapie

PODÁVANIE LIEKOV V INJEKČNEJ FORME

Podávanie liekov v injekčnej forme sa podáva pomocou ihly a striekačky s naordinovaným liečivom a to: do svalu, pod kožu, do žily a pod. Výhodou aplikácie injekcie je rýchlejšia absorpcia (lepšie cievne zásobenie) a možnosť podania väčšieho objemu liečiva.

1 – 20 ml. Nástup účinku je za 5-10 minút. Týmto spôsobom možno podať vodné roztoky, suspenzie, emulzie i olejové látky.

Podanie injekčnej terapie

Čo je potrebné k tomu, aby prišla sestra z ADOS podať injekčnú terapiu?

1.

Zatelefonovať do ADOS alebo napísať na e-mail na stránke ADOS o koho ide a popis problému (meno a priezvisko pacienta, r. č. pacienta, bydlisko pacienta: trvalé aj prechodné - ak má, kontakt na pacienta alebo príbuzných - t. č., e-mail, meno obv. lekára, lekárske správy).

 

Kontaktovať nás môžu:

- pacienti (na základe doporučenia všeobecným lekárom alebo lekárom špecialistom)

- príbuzní pacientov (na základe doporučenia všeobecným lekárom alebo lekárom

  špecialistom)

- všeobecní lekári pre dospelých

- všeobecní lekári pre deti a dorast

- lekári špecialisti

2.

Ak ide o telefonickú komunikáciu, sestra si problém pacienta vypočuje a navrhne ďalší postup po konzultácii s lekárom, ak ide o písomnú komunikáciu, sestra odpíše na e-mail a v prípade doplňujúcich otázok zatelefonuje pacientovi, príbuzným alebo lekárovi, ktorý DOS odporúča.

3.

Sestra v ADOS vypíše na základe telefonickej alebo osobnej konzultácie Návrh na poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti, ktorý potvrdí obv. lekár. Lekár na výmenný lístok napíše ordináciu podávania injekcií. Ak je to lekár špecialista, môže byť ordinácia napísaná aj v lekárskej správe, ktorú má mať aj všeobecný lekár, lebo na základe tejto lekárskej správy môže doporučiť injekčnú terapiu cestou ADOS.

4.

Keď je Návrh na poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti potvrdený obv. lekárom dohodne sa návšteva u pacienta v domácom prostredí.

5.

Sestra o prvej návšteve informuje pacienta alebo príbuzného pacienta.

6.

Frekvencia návštev závisí od celkového zdrav. stavu pacienta a danej ordinácii lekára.

Nie všetky injekcie sa môžu podávať pacientom v domácom prostredí.  ATB v domácom prostredí nepodávame a ani lieky, ktoré vyžadujú hospitalizáciu s  24 hod. monitoringom pacienta a pod lekárskym dozorom.

Poznámka

Pri zmene (napr. zdravotnej poisťovne, zmene všeobecného lekára, lekára špecialistu, bydliska, zmene t. č. alebo e-mailu, zmene zdravotného stavu pacienta - hospitalizácia, liečenie v kúpeľoch alebo úmrtie) je potrebné ju nahlásiť do ADOS telefonicky alebo na e-mailovú adresu.

Domáca ošetrovateľská starostlivosť a rehabilitácie - Schneider ADOS
© 2024 Všetky práva vyhradené pre Schneider ADOS
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.