Poradenstvo a nácvik starostlivosti o imobilného pacienta

IMOBILITA

Imobilita je nehybnosť, neschopnosť pohybovať sa, pohybovať končatinami. Imobilita je neschopnosť voľného účelového pohybu a predstavuje závažné zdravotné riziko. Vyžaduje si preto zvýšenú pozornosť a špeciálnu opateru.

K rozvoju imobility u pacientov môže viesť viac zdravotných problémov. Najčastejšie ochorenia, ktoré spôsobujú imobilitu, sú napr. neurologické ochorenie, ochorenia pohybového systému, bolesti kostrového svalstva, rôzne úrazy, pacienti po operáciách a pod.

Poradenstvo a nácvik starostlivosti o imobilného pacienta - Imobilita
Ošetrovateľská služba

OŠETROVATEĽSKÁ SLUŽBA

Ak pacient potrebuje ošetrenie (rán, dekubitov, rehabilitácie a pod.), kontakt nájde na tejto stránke ADOS v sekcii kontakty.

Ak pacient vyžaduje viac hodinovú starostlivosť (hygiena, kŕmenie, kúpanie, nákup, prechádzky a pod.), je to opatrovateľská služba, ak potrebuje pacient ošetrenie (rán, dekubitov a pod.) je to ošetrovateľská služba (ADOS).

Personál ADOS vám poradí pri vybratí zdravotnej pomôcky. Nie je dobré pomôcky vyberať skôr než sestra uvidí pacienta a zhodnotí zdravotný stav a vyhovujúcu pomôcku.

IMOBILNÝ PACIENT

Ak je pacient imobilný, starostlivosť o neho môže prebrať rodina, opatrovateľka či príbuzný (informovať sa môžu na úradoch: UPSVaR -odbor sociálnych vecí a rodiny, Mestský úrad – sociálny odbor, alebo Obecný úrad). Informácie, pomoc a postup pri vybavovaní im poskytnú dané úrady.

Ak á byť pacient umiestnený do DSS (informovať sa môžu na VÚC daného kraja, Mestský úrad - sociálny odbor, Obecný úrad), informácie, pomoc a postup pri vybavovaní im poskytnú dané úrady.

Imobilný pacient
Domáca ošetrovateľská starostlivosť a rehabilitácie - Schneider ADOS

POMÔCKY

Ak pacient potrebuje zdravotné pomôcky (polohovacia posteľ, invalidný vozík, barle, chodúľka, antidekubitárny matrac, toaletná stolička a pod.), musí sa informovať u rehabilitačného lekára - FBLR, ktorý môže tieto pomôcky predpísať (hradené sú zo zdravotného poistenia podľa toho, akú má pacient zdravotnú poisťovňu).

Ak pacient potrebuje zdravotné pomôcky na presun, kde má sťažené podmienky (napr. schody, vaňa a pod.), mal by sa informovať alebo pozrieť webovú stránku UPSVaR - odbor sociálnych vecí a rodiny - peňažné príspevky na kompenzáciu ZŤP.

Čo je potrebné k tomu, aby prišla sestra z ADOS k imobilnému pacientovi?

1.

Zatelefonovať do ADOS alebo napísať na e-mail na stránke ADOS o koho ide a popis problému (meno a priezvisko pacienta, r. č. pacienta, bydlisko pacienta: trvalé aj prechodné - ak má, kontakt na pacienta alebo príbuzných - t. č., e-mail, meno obv. lekára, lekárske správy; ak má pacient ranu/y alebo dekubit/y je dobré zaslať aj fotku).

 

Kontaktovať nás môžu:

- pacienti

- príbuzní pacientov

- všeobecní lekári pre dospelých

- všeobecní lekári pre deti a dorast

- lekári špecialisti

2.

Ak ide o telefonickú komunikáciu, sestra si problém pacienta vypočuje a navrhne ďalší postup, ak ide o písomnú komunikáciu, sestra odpíše na e-mail a v prípade doplňujúcich otázok zatelefonuje pacientovi, príbuzným alebo lekárovi, ktorý DOS odporúča.

3.

Ak pacient potrebuje preväzy, injekcie, infúzie, prevenciu dekubitov s mobilizovaním a pod., je potrebné kliknúť na srdiečko kde je aj postup pri konkrétnej požiadavke.

Pri zdravotných či polohovacích pomôckach vám poradí náš personál ADOS. Nie je dobré hneď si niektoré pomôcky zaobstarať (napr. chodáky, pomôcky na polohovanie, invalidné vozíky a pod.), nemusia pacientovi vyhovovať a nikto ich nevymení.

Poznámka

Pri zmene (napr. zdravotnej poisťovne, zmene všeobecného lekára, lekára špecialistu, bydliska, zmene t. č. alebo e-mailu, zmene zdravotného stavu pacienta - hospitalizácia, liečenie v kúpeľoch alebo úmrtie) je potrebné ju nahlásiť do ADOS telefonicky alebo na e-mailovú adresu.

© 2024 Všetky práva vyhradené pre Schneider ADOS
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.