Komplexná starostlivosť o chorého v terminálnom štádiu

ZDRAVIE A SMRŤ

Zdravie je stav úplnej fyzickej, psychickej a sociálnej pohody. Na kvalite života sa podieľajú viaceré činitele a to: fyzické zdravie, psychologické aspekty, stupeň nezávislosti, sociálne vzťahy, spiritualita, náboženstvo a osobné presvedčenie.

Smrť je zánik jednotlivca, kým umieranie sa chápe ako nepresne ohraničený proces, ktorý smeruje k smrti. Vyznačuje sa postupným nezvratným zlyhávaním životne dôležitých funkcií.

„Nikto nevie, čo je smrť a či nie je najväčším dobrom pre človeka a predsa sa jej všetci boja, akoby uznávali, že je najväčším zlom.“ - Platón

Komplexná starostlivosť o chorého v terminálnom štádiu

Čo je potrebné k tomu, aby prišla sestra z ADOS k pacientovi v terminálnom štádiu?

1.

Zatelefonovať do ADOS alebo napísať na e-mail na stránke ADOS o koho ide a popis problému (meno a priezvisko pacienta, r. č. pacienta, bydlisko pacienta: trvalé aj prechodné - ak má, kontakt na pacienta alebo príbuzných - t. č., e-mail, meno obv. lekára, lekárske správy; ak má pacient ranu/y alebo dekubit/y je dobré zaslať aj fotku).

 

Kontaktovať nás môžu:

- pacienti (na základe doporučenia všeobecným lekárom alebo lekárom špecialistom)

- príbuzní pacientov (na základe doporučenia všeobecným lekárom alebo lekárom špecialistom)

- všeobecní lekári pre dospelých

- všeobecní lekári pre deti a dorast

- lekári špecialisti

2.

Ak ide o telefonickú komunikáciu, sestra si problém pacienta vypočuje a navrhne ďalší postup, ak ide o písomnú komunikáciu, sestra odpíše na e-mail a v prípade doplňujúcich otázok zatelefonuje pacientovi, príbuzným alebo lekárovi, ktorý DOS odporúča.

3.

Ak pacient potrebuje preväzy, injekcie, infúzie, prevenciu dekubitov s mobilizovaním a pod., je potrebné kliknúť na srdiečko kde je aj postup pri konkrétnej požiadavke.

Poznámka

Pri zmene (napr. zdravotnej poisťovne, zmene všeobecného lekára, lekára špecialistu, bydliska, zmene t. č. alebo e-mailu, zmene zdravotného stavu pacienta - hospitalizácia, liečenie v kúpeľoch alebo úmrtie) je potrebné ju nahlásiť do ADOS telefonicky alebo na e-mailovú adresu.

© 2024 Všetky práva vyhradené pre Schneider ADOS
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.