Kontakt

Adresa:
PR Slovakia sr.o.
ADOS Schneider
Čapajevova 23, 080 01 Prešov

Lokalizácia:
pod Hotelom Šariš - oproti fungujúcej materskej škôlke
prízemie vpravo


Telefón: 051/74 63 006
Mobil:    0915 396 201

             0948 369 584


Mail:      ados.schneider@gmail.com

Opýtajte sa nás!

Prosím pripočítajte k 6 číslo 2.