Prevencia dekubitov a polohovanie

NA ČO JE DOBRÉ POLOHOVANIE A PREVENCIA DEKUBITOV?

Prevencia dekubitov a polohovanie – cieľom prevencie je zníženie tlaku, ktorým zabránime pôsobeniu vonkajších mechanických vplyvov (trenie). Dôležitá je tiež hygiena a normalizácia celkového stavu pacienta. Zmenšenie pôsobenia tlaku môžeme dosiahnuť pravidelnými zmenami polohy použitím polohovacích pomôcok a postelí. Na prevenciu do postelí aj invalidného vozíka či kresla sa používajú antidekubitárne matrace a sedacie vankúše. Aby sme predišli dekubitom treba pacienta polohovať, udržiavať hygienu, dodržiavať správnu výživu a rehabilitovať pacienta.

 

Prevencia dekubitov a polohovanie
Domáca ošetrovateľská starostlivosť a rehabilitácie - Schneider ADOS

Polohovanie patrí k základným a veľmi účinným a preventívnym opatreniam proti vzniku preležanín.  

Hygiena u imobilného pacienta je dôležitá aby sme minimalizovali negatívne účinky stolice, potu, moču a pod. 

Výživa pomáha pri udržiavaní vláčnej pokožky, zabezpečuje vyváženosť živín, vitamínov, minerálov a stopových prvkov. Strava má byť zdravá a rozmanitá. Rovnako pomáha imunite bojovať proti infekcii a skracuje dobu potrebnú na vyliečenie vzniknutých rán. Nezabudnúť, že tekutiny sú veľmi dôležité na hydratovanie nie len pokožky, ale aj celého organizmu.

Rehabilitácia pomáha pri obnovovaní hybnosti a taktiež pacientovi vracia jeho samostatnosť.

Čo je potrebné k tomu, aby prišla sestra z ADOS zmobilizovať pacienta?

1.

Zatelefonovať do ADOS alebo napísať na e-mail na stránke ADOS o koho ide a popis problému (meno a priezvisko pacienta, r. č. pacienta, bydlisko pacienta: trvalé aj prechodné - ak má, kontakt na pacienta alebo príbuzných - t. č., e-mail, meno obv. lekára, lekárske správy).

 

Kontaktovať nás môžu:

- pacienti

- príbuzní pacientov

- všeobecní lekári pre dospelých

- všeobecní lekári pre deti a dorast

- lekári špecialisti

2.

Ak ide o telefonickú komunikáciu, sestra si problém pacienta vypočuje a navrhne ďalší postup po konzultácii s lekárom, ak ide o písomnú komunikáciu, sestra odpíše na e-mail a v prípade doplňujúcich otázok zatelefonuje pacientovi, príbuzným alebo lekárovi, ktorý DOS odporúča.

3.

Sestra v ADOS vypíše na základe telefonickej alebo osobnej konzultácie Návrh na poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti, ktorý potvrdí obv. lekár.

4.

Keď je Návrh na poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti potvrdený obv. lekárom, dohodne sa návšteva u pacienta v domácom prostredí.

5.

Sestra o prvej návšteve informuje pacienta alebo príbuzného pacienta.

6.

Frekvencia návštev závisí od  celkového zdravotného stavu pacienta a danej ordinácie lekára.

Poznámka

Pri zmene (napr. zdravotnej poisťovne, zmene všeobecného lekára, lekára špecialistu, bydliska, zmene t. č. alebo e-mailu, zmene zdravotného stavu pacienta - hospitalizácia, liečenie v kúpeľoch alebo úmrtie) je potrebné ju nahlásiť do ADOS telefonicky alebo na e-mailovú adresu.

© 2024 Všetky práva vyhradené pre Schneider ADOS
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.