Príprava a podanie infúznej terapie

INFÚZNA TERAPIA

Infúzna terapia je intravenózne (vnutrožilové) podávanie infúznych roztokov alebo liekov. Cieľom je pacienta uzdraviť alebo zlepšiť jeho zdravotný stav.

Príprava a podanie infúznej terapie

Čo je potrebné k tomu, aby prišla sestra z ADOS podať infúznu liečbu?

1.

Zatelefonovať do ADOS alebo napísať na e-mail na stránke ADOS o koho ide a popis problému (meno a priezvisko pacienta, r. č. pacienta, bydlisko pacienta: trvalé aj prechodné - ak má, kontakt na pacienta alebo príbuzných - t. č., e-mail, meno obv. lekára, lekárske správy).

 

Kontaktovať nás môžu:

- pacienti (na základe doporučenia všeobecným lekárom alebo lekárom špecialistom)

- príbuzní pacientov (na základe doporučenia všeobecným lekárom alebo lekárom

  špecialistom)

- všeobecní lekári pre dospelých

- všeobecní lekári pre deti a dorast

- lekári špecialisti

2.

Ak ide o telefonickú komunikáciu, sestra si problém pacienta vypočuje a navrhne ďalší postup po konzultácii s lekárom, ak ide o písomnú komunikáciu, sestra odpíše na e-mail a v prípade doplňujúcich otázok zatelefonuje pacientovi, príbuzným alebo lekárovi, ktorý DOS odporúča.

3.

Sestra v ADOS vypíše na základe telefonickej alebo osobnej konzultácie Návrh na poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti Poverenie na podávanie intravenóznej liečby, ktoré potvrdí obv. lekár. Lekár na výmenný lístok napíše ordináciu podávania infúzií. Ak je to lekár špecialista, môže byť ordinácia napísaná aj v lekárskej správe, ktorú má mať aj všeobecný lekár, lebo na základe tejto lekárskej správy môže doporučiť infúznu terapiu prostredníctvom ADOS.

4.

Keď je Návrh na poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti a Poverenie na podávanie intravenóznej liečby potvrdený obv. lekárom, dohodne sa návšteva u pacienta v domácom prostredí.

5.

Sestra o prvej návšteve informuje pacienta alebo príbuzného pacienta.

6.

Frekvencia návštev závisí od  celkového zdrav. stavu pacienta a danej ordinácie lekára.

 

Nie všetky infúzne roztoky a lieky sa môžu podávať pacientom v domácom prostredí, preto podávame 1 x denne v počte 5-10 x tieto roztoky a lieky: fyziologické roztoky 1/1, ½, 5%G, 10% G v množstve 100 ml, 250 ml, 500 ml; len výnimočne lieky i. v. (len po konzultácii s lekárom). Manitol a ATB v domácom prostredí nepodávame a ani lieky, ktoré vyžadujú hospitalizáciu s 24 hod. monitoringom pacienta a pod lekárskym dozorom.

Poznámka

Infúzne roztoky aj lieky predpisuje lekár. Pacient alebo príbuzný si ich vyberie v lekárni. Najvhodnejšie infúzne roztoky na podávanie infúzie sú po technickej stránke balené v umelohmotných fľašiach alebo vo vakoch. Infúzny roztok v sklenenej fľaši po technickej stránke nepodávame.

Pri zmene (napr. zdravotnej poisťovne, zmene všeobecného lekára, lekára špecialistu, bydliska, zmene t. č. alebo e-mailu, zmene zdravotného stavu pacienta - hospitalizácia, liečenie v kúpeľoch alebo úmrtie) je potrebné ju nahlásiť do ADOS telefonicky alebo na e-mailovú adresu.

Domáca ošetrovateľská starostlivosť a rehabilitácie - Schneider ADOS
© 2024 Všetky práva vyhradené pre Schneider ADOS
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.