Odber krvi a iného biologického materiálu

ODBER BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU

Odber biologického materiálu je dôležitou súčasťou laboratórneho vyšetrenia. Odber krvi prebieha u pacienta obvykle v sede alebo v ľahu na chrbte. Pri odbere si treba všímať pacienta, aby mu neprišlo nevoľno.

Ober krvi sa robí na lačno. Pri niektorých odberoch nie je potrebné byť na lačno. Veľmi dôležité je pred odberom krvi piť dostatok tekutín nie naraz, ale postupne, každý deň až do odberu. Pri odbere moču na základné vyšetrenie sa berie ranný moč. Pred odberom tampónom z hrdla si pacient neumýva a nevyplachuje ústnu dutinu.

Odber biologického materiálu sa líši od odobratia vzorky na vyšetrenie (veľkosťou alebo počtom skúmaviek, výterov, sterov a pod.).

Odber krvi a iného biologického materiálu

Čo je potrebné k tomu, aby prišla sestra z ADOS odobrať jednorázový odber biologického materiálu?

1.

Zatelefonovať do ADOS alebo napísať na e-mail na stránke ADOS o koho ide a popis problému (meno a priezvisko pacienta, r. č. pacienta, bydlisko pacienta: trvalé aj prechodné - ak má, kontakt na pacienta alebo príbuzných - t. č., e-mail, meno obv. lekára, lekárske správy). Odbery realizujeme u detí (dojčatá, batoľatá, väčšie deti a dorast) a dospelých.

 

Kontaktovať nás môžu:

- pacienti (na základe doporučenia všeobecným lekárom alebo lekárom špecialistom)

- príbuzní pacientov (na základe doporučenia všeobecným lekárom alebo lekárom

  špecialistom)

- všeobecní lekári pre dospelých

- všeobecní lekári pre deti a dorast

- lekári špecialisti

2a.

Ak ide o telefonickú komunikáciu s lekárom, lekárom špecialistom, sestrou z ambulancie, sestra z ADOS si žiadosť o odber zapíše a naplánuje odber. Lekár, ktorý odber ordinuje, dá pacientovi alebo príbuznému pacienta, ak je u lekára v ambulancii:

 

 1. 1. výmenný lístok, kde je napísané, o aký odber ide,

 2. 2. žiadanku do laboratória (vypísanú, opečiatkovanú a podpísanú),

 3. 3. skúmavku/y (výterové tampóny, skúmavky na FW a pod.).

2b.

Ak ide o písomnú (e-mailovú) komunikáciu s lekárom, lekárom špecialistom, sestrou z ambulancie, sestra z ADOS si žiadosť zapíše a naplánuje odber. Lekár, ktorý odber ordinuje, alebo sestra z ambulancie pošle na e-mail:

 

 1. 1. výmenný lístok, kde je napísané, o aký odber ide,

 2. 2. žiadanku do laboratória (vypísanú, opečiatkovanú a podpísanú),

 3. 3. skúmavky na odber (okrem výterových tampónov a skúmaviek na FW) si sestra z ADOS donesie k pacientovi a odber zrealizuje.

3.

Ak sa vyskytne u pacienta akútny problém alebo ak sa nedá odber zrealizovať kvôli zhoršenému zdravotnému stavu pacienta či nedostatku tekutín, sestra z ADOS informuje lekára a odber sa zrealizuje na ďalší deň.

Čo je potrebné k tomu, aby prišla sestra z ADOS odobrať odber biologického materiálu keď je pacient v starostlivosti ADOS?

1.

Ak je pacient v starostlivosti ADOS a má platný Návrh na poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti, odbery sú realizované cestou ADOS.

Odbery realizujeme u detí (dojčatá, batoľatá, väčšie deti a dorast) a dospelých.

 

K tomu aby sa odber mohol realizovať treba aby mal pacient doma:

2a.

Ak ide o telefonickú komunikáciu s lekárom, lekárom špecialistom, sestrou z ambulancie, sestra z ADOS si žiadosť o odber zapíše a naplánuje odber. Lekár, ktorý odber ordinuje, dá pacientovi alebo príbuznému pacienta, ak je u lekára v ambulancii:

 

 1. 1. výmenný lístok, kde je napísané. o aký odber ide,

 2. 2. žiadanku do laboratória (vypísanú, opečiatkovanú a podpísanú),

 3. 3. skúmavku/y (výterové tampóny, skúmavky na FW a pod.).

2b.

Ak ide o písomnú (e-mailovú) komunikáciu s lekárom, lekárom špecialistom, sestrou z ambulancie, sestra z ADOS si žiadosť zapíše a naplánuje odber. Lekár, ktorý odber ordinuje, alebo sestra z ambulancie pošle na e-mail:

 

 1. 1. výmenný lístok, kde je napísané, o aký odber ide,

 2. 2. žiadanku do laboratória (vypísanú, opečiatkovanú a podpísanú),

 3. 3. skúmavky na odber (okrem výterových tampónov a skúmaviek na FW) si sestra z ADOS donesie k pacientovi a odber zrealizuje.

3.

Ak sa vyskytne u pacienta akútny problém alebo ak sa nedá odber zrealizovať kvôli zhoršenému zdravotnému stavu pacienta či nedostatku tekutín, sestra z ADOS informuje lekára a odber sa zrealizuje na ďalší deň.

Poznámka

- Ak je potrebné robiť odbery častejšie, je potrebné vypísať Návrh na poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti.

- U detí (dojčatá, batoľatá, väčšie deti) realizujeme odber zo žily aj z prsta na krvný obraz a CRP.

- Sestra z ADOS príde urobiť odber a aj ho odnesie do laboratória. 

- Pri zmene (napr. zdravotnej poisťovne, zmene všeobecného lekára, lekára špecialistu, bydliska, zmene t. č. alebo e-mailu, zmene zdravotného stavu pacienta - hospitalizácia, liečenie v kúpeľoch alebo úmrtie) je potrebné ju nahlásiť do ADOS telefonicky alebo na e-mailovú adresu.

Domáca ošetrovateľská starostlivosť a rehabilitácie - Schneider ADOS

Žiadanku do laboratória si môžete vytlačiť na tejto webovej adrese: https://www.schneider-laboratoria.sk/ziadanka-na-vysetrenie.html

© 2024 Všetky práva vyhradené pre Schneider ADOS
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.