Komplexná starostlivosť o onkologického pacienta

RAKOVINA

Rakovina je laický všeobecný pojem používaný pre väčšiu skupinu nádorových ochorení. Vznik rakoviny je spojený so zmenou v jedinej bunke a túto zmenu môžu vyvolať vonkajšie činitele aj dedičné genetické faktory. V dnešnej dobe je známych viac ako 100 druhov rakoviny.

Komplexná starostlivosť o onkologického pacienta

Čo je potrebné k tomu, aby prišla sestra z ADOS ku onkologickému pacientovi?

1.

Zatelefonovať do ADOS alebo napísať na e-mail na stránke ADOS o koho ide a popis problému (meno a priezvisko pacienta, r. č. pacienta, bydlisko pacienta: trvalé aj prechodné - ak má, kontakt na pacienta alebo príbuzných - t. č., e-mail, meno obv. lekára, lekárske správy; ak má pacient ranu /y alebo dekubit/y je dobré zaslať aj fotku).

 

Kontaktovať nás môžu:

- pacienti (na základe doporučenia všeobecným lekárom alebo lekárom špecialistom)

- príbuzní pacientov (na základe doporučenia všeobecným lekárom alebo lekárom špecialistom)

- všeobecní lekári pre dospelých

- všeobecní lekári pre deti a dorast

- lekári špecialisti

2.

Ak ide o telefonickú komunikáciu, sestra si problém pacienta vypočuje a navrhne ďalší postup, ak ide o písomnú komunikáciu, sestra odpíše na e-mail a v prípade doplňujúcich otázok zatelefonuje pacientovi, príbuzným alebo lekárovi, ktorý DOS odporúča.

3.

Ak pacient potrebuje preväzy, injekcie, infúzie, prevenciu dekubitov s mobilizovaním a pod., treba kliknúť na srdiečko, kde je aj postup pri konkrétnej požiadavke.

Poznámka

Pri zmene (napr. zdravotnej poisťovne, zmene všeobecného lekára, lekára špecialistu, bydliska, zmene t. č. alebo e-mailu, zmene zdravotného stavu pacienta - hospitalizácia, liečenie v kúpeľoch alebo úmrtie) je potrebné ju nahlásiť do ADOS telefonicky alebo na e-mailovú adresu.

Domáca ošetrovateľská starostlivosť a rehabilitácie - Schneider ADOS
© 2024 Všetky práva vyhradené pre Schneider ADOS
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.