Preväzy a ošetrenie dekubitov

ČO JE DEKUBIT

Dekubity alebo preležaniny sú spôsobené tlakovým poškodením tkanív spôsobeným dlhým súvislým ležaním pacienta. Ide o ischemické poškodenie až nekrózu kože, podkožia a svalstva vyvolané mnohými navzájom súvisiacimi faktormi. Dekubity vznikajú väčšinou na miestach s malou vrstvou tuku a svalových tkanív tlakom z vonkajšieho prostredia oproti kosti. Čím je vrstva týchto tkanív tenšia, tým je väčšie nebezpečenstvo vzniku dekubitov. Z rany môže tiež vytekať zakalená zapáchajúca tekutina i s prímesou kvapiek tuku alebo so stopami odumretých tkanív. Vzhľad a množstvo zodpovedá stupňu a druhu prítomnej infekcie, pričom u pacienta môže nastať aj septický stav (otrava krvi).

Preväzy a ošetrenie dekubitov
Predilekčné miesta
Predilekčné miesta
ŠTÁDIÁ DEKUBITOV

 

ŠTÁDIÁ DEKUBITOV
I. ŠTÁDIUM DEKUBITU
I. ŠTÁDIUM DEKUBITU
II. ŠTÁDIUM DEKUBITU
II. ŠTÁDIUM DEKUBITU
III. ŠTÁDIUM DEKUBITU
III. ŠTÁDIUM DEKUBITU
IV. ŠTÁDIUM DEKUBITU
IV. ŠTÁDIUM DEKUBITU
DEKUBIT BEZ URČENIA STUPŇA A HĹBKY
BEZ URČENIA STUPŇA A HĹBKY
DEKUBIT BEZ URČENIA STUPŇA A HĹBKY
BEZ URČENIA STUPŇA A HĹBKY

Čo je potrebné k tomu, aby prišla sestra z ADOS ošetriť dekubit/y?

1.

Zatelefonovať do ADOS alebo napísať na e-mail na stránke ADOS o koho ide a popis problému (meno a priezvisko pacienta, r. č. pacienta, bydlisko pacienta: trvalé aj prechodné - ak má, kontakt na pacienta alebo príbuzných - t. č., e-mail, meno obv. lekára, lekárske správy, fotku/y dekubitu/ov).

 

Kontaktovať nás môžu:

- pacienti

- príbuzní pacientov

- všeobecní lekári pre dospelých

- všeobecní lekári pre deti a dorast

- lekári špecialisti

- sociálne sestry

2.

Ak ide o telefonickú komunikáciu, sestra si problém pacienta vypočuje a navrhne ďalší postup, ak ide o písomnú komunikáciu, sestra odpíše na e-mail a v prípade doplňujúcich otázok zatelefonuje pacientovi, príbuzným alebo lekárovi, ktorý DOS odporúča.

3.

Sestra v ADOS vypíše na základe telefonickej alebo osobnej konzultácie Návrh na poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti, ktorý potvrdí obv. lekár.

4.

Keď je Návrh na poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti potvrdený obv. lekárom, dohodne sa návšteva u pacienta v domácom prostredí.

5.

Sestra o prvej návšteve informuje pacienta alebo príbuzného pacienta.

6.

Frekvencia návštev závisí od celkového zdrav. stavu pacienta, dekubitu/ov a preväzového materiálu.

Poznámka

Pri zmene (napr. zdravotnej poisťovne, zmene všeobecného lekára, lekára špecialistu, bydliska, zmene t. č. alebo e-mailu, zmene zdravotného stavu pacienta - hospitalizácia, liečenie v kúpeľoch alebo úmrtie) je potrebné ju nahlásiť do ADOS telefonicky alebo na e-mailovú adresu.

© 2024 Všetky práva vyhradené pre Schneider ADOS
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.