Preväzy a ošetrenie rán

ČO JE RANA A AKÉ RANY POZNÁME

Rana je porušenie celistvosti kože, prípadne orgánu, v dôsledku mechanického (odreniny, poranenia, rezné rany, rany chirurgického pôvodu a pod.), termického (napr. popáleniny) alebo chemického úrazu (napr. poleptania). Rany môžu byť akútne (chýba minimálna časť tkaniva) alebo chronické (najčastejšie vredy predkolenia - ulcus cruris).

K ošetreniu rán je potrebný odborný zdravotnícky personál, preväzový materiál a dezinfekčné roztoky.

Preväzy a ošetrenie rán
Akútna rana
Akútna rana
Chronické rany (ulcus cruris)
Chronické rany (ulcus cruris)

Čo je potrebné k tomu, aby prišla sestra z ADOS ošetriť ranu/y?

1.

Zatelefonovať do ADOS alebo napísať na e-mail na stránke ADOS o koho ide a popis problému (meno a priezvisko pacienta, r. č. pacienta, bydlisko pacienta: trvalé aj prechodné - ak má, kontakt na pacienta alebo príbuzných - t. č., e-mail, meno obv. lekára, lekárske správy, fotku/y rán/y).

 

Kontaktovať nás môžu:

- pacienti

- príbuzní pacientov

- všeobecní lekári pre dospelých

- všeobecní lekári pre deti a dorast

- lekári špecialisti

- sociálne sestry

2.

Ak ide o telefonickú komunikáciu, sestra si problém pacienta vypočuje a navrhne ďalší postup, ak ide o písomnú komunikáciu, sestra odpíše na e-mail a v prípade doplňujúcich otázok zatelefonuje pacientovi, príbuzným alebo lekárovi, ktorý DOS odporúča.

3.

Sestra v ADOS vypíše na základe telefonickej alebo osobnej konzultácie Návrh na poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti, ktorý potvrdí obv. lekár.

4.

Keď je Návrh na poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti potvrdený obv. lekárom, dohodne sa návšteva u pacienta v domácom prostredí.

5.

Sestra o prvej návšteve informuje pacienta alebo príbuzného pacienta.

6.

Frekvencia návštev závisí od celkového zdrav. stavu pacienta, rany a preväzového materiálu.

Poznámka

Pri zmene (napr. zdravotnej poisťovne, zmene všeobecného lekára, lekára špecialistu, bydliska, zmene t. č. alebo e-mailu, zmene zdravotného stavu pacienta - hospitalizácia, liečenie v kúpeľoch alebo úmrtie) je potrebné ju nahlásiť do ADOS telefonicky alebo na e-mailovú adresu.

© 2024 Všetky práva vyhradené pre Schneider ADOS
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.