Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o permanentný katéter (PK)

PERMANENTNÝ KATÉTER (PK)

Katéter sa najčastejšie využíva pri inkontinencii, kedy pacient stráca schopnosť vedome udržať moč alebo sa spontánne vymočiť. Jeho zavedením do močového mechúra sa umožní alebo zlepší vyprázdňovanie. Pri dlhodobom používaní PK s ním môžu byť spojené aj niektoré riziká.

Výmenu PK u mužov robí iba lekár, u žien môže aj sestra.

Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o permanentný katéter (PK)

Čo je potrebné k tomu, aby prišla sestra z ADOS vymeniť PK?

1.

Zatelefonovať do ADOS alebo napísať na e-mail na stránke ADOS o koho ide a popis problému (meno a priezvisko pacienta, r. č. pacienta, bydlisko pacienta: trvalé aj prechodné - ak má, kontakt na pacienta alebo príbuzných - t. č., e-mail, meno obv. lekára, lekárske správy).

 

Kontaktovať nás môžu:

- pacienti (na základe doporučenia všeobecným lekárom alebo lekárom špecialistom)

- príbuzní pacientov (na základe doporučenia všeobecným lekárom alebo lekárom špecialistom)

- všeobecní lekári pre dospelých

- všeobecní lekári pre deti a dorast

- lekári špecialisti

2a.

Ak ide o telefonickú komunikáciu s lekárom, lekárom špecialistom, sestrou z ambulancie, sestra z ADOS si žiadosť o výmenu PK zapíše a naplánuje výmenu. Lekár, ktorý výmenu PK ordinuje, dá pacientovi alebo príbuznému pacienta, ak je u lekára v ambulancii:

 

  • 1. výmenný lístok na výmenu PK,

  • 2. sterilný set na cievkovanie si sestra z ADOS donesie k pacientovi a výkon zrealizuje.

2b.

Ak ide o písomnú (e-mailovú) komunikáciu s lekárom, lekárom špecialistom, sestrou z ambulancie, sestra z ADOS si žiadosť zapíše a naplánuje výmenu PK. Lekár, ktorý výmenu PK ordinuje, alebo sestra z ambulancie pošle na e-mail:

  • 1. výmenný lístok,

  • 2. sterilný set na cievkovanie si sestra z ADOS donesie k pacientovi a výkon zrealizuje.

3.

Ak sa u pacienta vyskytne akútny problém, alebo ak sa nedá výmena PK zrealizovať kvôli zhoršenému zdravotnému stavu pacienta, sestra z ADOS informuje všeobecného lekára alebo lekára špecialistu (urológa).

Čo je potrebné k tomu, aby prišla sestra z ADOS vymeniť PK ak je pacient v starostlivosti ADOS?

Ak je pacient v starostlivosti ADOS tak stačí, ak to povie sestričke, ktorá chodí k pacientovi. V prípade zhoršenia zdravotného stavu pacienta sestra čím skôr konzultuje zdravotný stav so všeobecným lekárom alebo lekárom špecialistom (urológ), kde sa rozhodne o ďalšom postupe.

Poznámka

Pri zmene (napr. zdravotnej poisťovne, zmene všeobecného lekára, lekára špecialistu, bydliska, zmene t. č. alebo e-mailu, zmene zdravotného stavu pacienta - hospitalizácia, liečenie v kúpeľoch alebo úmrtie) je potrebné ju nahlásiť do ADOS telefonicky alebo na e-mailovú adresu.

Domáca ošetrovateľská starostlivosť a rehabilitácie - Schneider ADOS
© 2024 Všetky práva vyhradené pre Schneider ADOS
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.